เพื่อนๆเริ่มเบื่อหนังแนวหายนะ วันสิ้นสุดโลกกันรึยังครับ ถ้ายังไม่เบื่อกันปีหน้าเตรียมพบกับ 2012 หนังฟอร์มใหญ่จาก Roland Emmerich ผู้กำกับที่ชอบสร้างหนังแนวนี้ซะเหลือเกิน ไล่มาตั้งแต่ Independence Day (1996) , Godzilla (1998), The Day After Tomorrow(2004) และเรื่องล่าสุดที่เพิ่งเข้าฉายช่วงต้นปีนี้ 10,000 BC (2008)Sony ก็ได้เริ่มโปรโมท 2012  ด้วยการปล่อยตัวอย่างสั้นๆออกมา
เป็นครั้งแรก ผมว่าน่าจะเรียกร้องความสนใจของแฟนหนังที่ชื่นชอบหนังแนวนี้ได้ไม่ยาก เพราะฉากที่ตัดมาเป็นตัวอย่างนั้นดูสมจริง+อลังการและถ้าเกิดขึ้นจริง คงน่ากลัวมากทีเดียว

สามารถชมจากคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ
ตัวอย่างแรกของ 2012


หรือจะโหลดตัวอย่างแบบชัดๆจาก link นี้ได้เลยครับ: HD480P  HD720P  HD1080P

2012 นำแสดงโดย John Cusack, Amanda Peet, Danny Glover และ Thandie Newton โดยวางกำหนดฉายไว้กลาง Summer 2009 ในวันที่ 10 July 2009

----------------------------------------------------------

Roland Emmerich ผู้กำกับที่ถนัดแนวหายนะ


กลับมาดูที่ผลงานของผู้กำกับคนนี้กันสักนิด ย้อนกลับไปเมื่อ Independence Day เข้าฉายในปี 1996 หนังสามารถทำรายได้ถล่มทลายทั่วโลกกว่า $816M ชื่อของ Will Smith และผู้กำกับ
Roland Emmerich แจ้งเกิดทันทีเพียงชั่วข้ามคืน ส่งผลให้ในตอนนั้นทุกคนจับตามองถึงผลงานเรื่องถัดไปอย่าง Godzilla ในปี 1998 โดยถูกคาดหมายว่าจะสามารถสร้างปรากฎการณ์ใหม่อย่างที่ ID4 เคยทำไว้ แต่สุดท้ายหนังก็ทำรายได้ในอเมริกาไปแค่ $136M เท่านั้น จากทุนสร้างกว่า $130M

4 ผลงานที่มีทั้งฮิตและเจ๊งหายไป 6 ปีหลังจาก Godzilla
ผู้กำกับ Roland Emmerich ก็กลับมาแก้มืออีกครั้งด้วย The Day After Tomorrow ในปี 2004 และก็สามารถทำรายได้ในอเมริกาไปกว่า $186M แต่ผลงานล่าสุดที่เพิ่งเข้าฉายไปเมื่อต้นปีนี้อย่าง 10,000 BC กลับทำรายได้ไปเพียง $94M เท่านั้น

ต้องคอยติดตามดูว่า 2012 หนังหายนะของโลกเรื่องใหม่นี้ จะกลับมาทำให้ Emmerich  โชว์ฝีมือท๊อปฟอร์มเหมือนกับที่เคยฝากไว้ใน ID4 ได้หรือไม่ ปีหน้ารู้กัน

source: slashfilm.com, wikipedia.org

Comment

Comment:

Tweet

comment1, ôèëüì ïðî ñèôèëèñ, 22889, åâãåíèÿ äìèòðèåâà àêòðèñà ëè÷íàÿ æèçíü, 69288, òóïîé è åù¸ òóïåå 3, 715600, õàÿòý àíèìå, 811, 5 ùåëêîâî, 868, ãåîðãèé ðîçîâ, 43456, ïîñòåð íüþ.-éîðê ÿ ëþáëþ òåáÿ, >:(, ëèìóð èç ìàäàãàñêàðà, nnmgx, ÷àéêà ïî èìåíè äæîíàòàí ëèâèíãñòîí ôèëüì, psghb, áðþñ ëè â æèçíè, :-]]], ñ ñ ä êîïàíîâà, emljs, ìàøà è ìåäâåäü 2009 2, 3531, ìåñòü êðèñòè, kutt, íèçîâñêàÿ ñåðàôèìà ñàâåëüåâíà, brep, ÷òî çà ÷åëîâåê â âûæèòü ëþáîé öåíîé, :-P, ìåòè÷àðà çâåðü ìîðñêîé, gxiz, äàâûäîâ âëàäëåí òàáà÷íûé êàïèòàí, mqofl, îáðàòíûé îòñ÷åò 2006, 54499,